Dr. Natalija Dabo-Samobor – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 345482 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 058805885 Status: koncesija