Dr. Josipa Nemec – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 303143 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 199119910 Status: koncesija