Dr. Ivan Lošćac – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 7923546 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 335233520 Status: koncesija