Dr. Lukrecija Tušek – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 346578 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 219921997 Status: koncesija