Dr. Helena Radeljak Višković – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 334081 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 466246625 Status: koncesija