Dr. Anđelina Grubeša – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 341754 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 044704470 Status: koncesija