Dr. Blaženka Bedeković Mičuda – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 344346 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 257025707 Status: koncesija