Dr. Ivana Anić Podravec – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 350273 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 263926397 Status: koncesija