Dr. Višnjica Gašpić-Pakšec – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 332283 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 792979290 Status: koncesija