Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Željka Cindrić,medicinska sestra Šifra ustanove / privatne prakse: 184418445 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Karlovac