Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Gordana Mekinjić,viša med.sestra Šifra ustanove / privatne prakse: 054605466 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka