Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Dugi-Novački,medicinska sestra Šifra ustanove / privatne prakse: 707970792 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Karlovac