Zdravstvena njega bolesnika u kući Gordana Vlastelić,viša medicinska sestra Šifra ustanove / privatne prakse: 131913190 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka