USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI VITALIS Šifra ustanove / privatne prakse: 364836482 Status: ustanova Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zadar