Privatna praksa zdravstvene njege u kući Ivana Berak,medicinska sestra Šifra ustanove / privatne prakse: 336533659 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar