Privatna zdravstvena njega Marija Burtina Šifra ustanove / privatne prakse: 840484046 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Šibenik