Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nada Vignjević,medicinska sestra Šifra ustanove / privatne prakse: 199219923 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka