Zdravstvena njega bolesnika u kući,Nedeljka Lipohar Šifra ustanove / privatne prakse: 120312034 Status: privatna praksa Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina