Beta-laktamski penicilini

U  beta-laktamske peniciline spadaju: