Dr. Gordana Domika – ginekološka ordinacija

Dr. Gordana Domika – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0019313

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 450645061
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Avelina Turka 2
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6082