Dr. Helena Živić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Helena Živić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0193941

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900019077
Status: dom zdravlja

Adresa: Trnje, Kruge 44
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1275