Dr. Slavenka Milas – pedijatrijska ordinacija

Dr. Slavenka Milas – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0197445

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900022345
Status: dom zdravlja

Adresa: Vrbovec, Ulica 7. Svibnja 14
Broj i naziv pošte: 10340 Vrbovec

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 967