Dr. Suzana Šumberac Šaravanja – medicina rada

Dr. Suzana Šumberac Šaravanja – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: VUKOVARSKO-SRIJEM
Status: dom zdravlja

Adresa: Sajmište 1
Broj i naziv pošte: 32000 Vukovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: