Privatna zdravstvena njega Nikolina Mirošević,medicinska sestra

Privatna zdravstvena njega Nikolina Mirošević,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 692969292

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Dubrovnik

Adresa: Ulica 42 3/1
Broj i naziv pošte: 20270 Vela Luka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VELA LUKA 1 Dubrovnik