USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BERTON-ERMAN

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BERTON-ERMAN

Šifra ustanove / privatne prakse: 398239827

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Pazin

Adresa: Banovci 67 L
Broj i naziv pošte: 52341 Žminj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
PAZIN 3 Pazin
ŽMINJ 1 Pazin
TINJAN 1 Pazin