Oznaka: Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Trapril

Naziv lijeka: Trapril Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Tritace

Naziv lijeka: Tritace Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Prinivil

Naziv lijeka: Prinivil Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Ramipril

Naziv lijeka: Ramipril Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Gopten

Naziv lijeka: Gopten Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Irumed

Naziv lijeka: Irumed Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Cazaprol

Naziv lijeka: Cazaprol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Accupro

Naziv lijeka: Accupro Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)