Kategorija: Info

Tko su liječnici s najviše pacijenata?

Donosimo listu od 20 liječnika/ca opće/obiteljske medicine s najvećim brojem pacijenata.  Inače, limit broja pacijenata koji je definirao HZZO iznosi 2.125 pacijenata po liječniku. Ukupno 82 liječnika prekoračuje ovaj limit. U nastavku je lista 20 liječnika s najviše pacijenata: