Kategorija: Dopunska lista lijekova

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Virolex

Naziv lijeka: Virolex Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Visanne

Naziv lijeka: Visanne Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav

Zan

Naziv lijeka: Zan Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Hipnotici i sedativi

Voltaren

Naziv lijeka: Voltaren Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Nesteroidni antireumatici-derivati octene kiseline