Kategorija: Dopunska lista lijekova

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Voltfast

Naziv lijeka: Voltfast Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Nesteroidni antireumatici-derivati octene kiseline

Walzera

Naziv lijeka: Walzera Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Uniflox

Naziv lijeka: Uniflox Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antimikrobni i antivirusni lijekovi