Kategorija: Dopunska lista lijekova

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Virolex

Naziv lijeka: Virolex Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Xyzal

Naziv lijeka: Xyzal Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antihistaminici za sustavnu primjenu

Uniflox

Naziv lijeka: Uniflox Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antimikrobni i antivirusni lijekovi

Visanne

Naziv lijeka: Visanne Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav

Yasmin

Naziv lijeka: Yasmin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav

Urorec

Naziv lijeka: Urorec Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav