Kategorija: Dopunska lista lijekova

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Vesicare

Naziv lijeka: Vesicare Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav

Zan

Naziv lijeka: Zan Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Hipnotici i sedativi

Vimpat

Naziv lijeka: Vimpat Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje epilepsije