Kategorija: Dopunska lista lijekova

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Xyzal

Naziv lijeka: Xyzal Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antihistaminici za sustavnu primjenu

Vesicare

Naziv lijeka: Vesicare Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav

Yasmin

Naziv lijeka: Yasmin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav

Vimpat

Naziv lijeka: Vimpat Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje epilepsije