Dopunska lista lijekova

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Zomig

Naziv lijeka: Zomig
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antimigrenici

Verbandmull

Naziv lijeka: Verbandmull
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač

Xyzal

Naziv lijeka: Xyzal
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antihistaminici za sustavnu primjenu

Vesicare

Naziv lijeka: Vesicare
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav

Yasmin

Naziv lijeka: Yasmin
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav

Vimpat

Naziv lijeka: Vimpat
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Lijekovi za liječenje epilepsije

Yasnal

Naziv lijeka: Yasnal
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač

Vipdomet

Naziv lijeka: Vipdomet
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač

Yaz

Naziv lijeka: Yaz
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav

Scroll to Top