Dr. Darko Škalic – ginekološka ordinacija

Dr. Darko Škalic – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0087769

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 093909390
Status: koncesija

Adresa: Županja, Dr.franje Račkog 32
Broj i naziv pošte: 32270 Županja

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5072