Dr. Marija Skelin-Čupić – ginekološka ordinacija

Dr. Marija Skelin-Čupić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0081256

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Šibenik
Šifra ordinacije: 291229123
Status: koncesija

Adresa: Drniš, Ulica Josipa Kosora 16
Broj i naziv pošte: 22320 Drniš

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4514