Dr. Grozdana Hanžek – medicina rada

Dr. Grozdana Hanžek – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: VARAŽDINSKA
Status: koncesija

Adresa: Zagrebačka Ulica 94A
Broj i naziv pošte: 42000 Varaždin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: