Dr. Milica Golubovac-Rutar – medicina rada

Dr. Milica Golubovac-Rutar – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: PRIMORSKO-GORANSK
Status: koncesija

Adresa: Supilova 20
Broj i naziv pošte: 51300 Delnice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: