Liječnici opće medicine

Dr. Mirta Abramović Barić – ordinacija opće medicine

Dr. Mirta Abramović Barić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0000051 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 710971095 Status: koncesija Adresa: Bebrina, Bebrina, Bebrina 79 Broj i naziv pošte: 35000 Slavonski Brod

Dr. Mugtaba Nabil Abdelhameid A – ordinacija opće medicine

Dr. Mugtaba Nabil Abdelhameid A – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7822655 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 900019662 Status: dom zdravlja Adresa: Đurđevac, Ljudevita Gaja 1 Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac

Scroll to Top