Oznaka: Lijekovi koji djeluju na stimulaciju rada srca

Simdax

Naziv lijeka: Simdax Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji djeluju na stimulaciju rada srca

Dopamin

Naziv lijeka: Dopamin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji djeluju na stimulaciju rada srca