Oznaka: Lijekovi sa zaštitnim djelovanjem na krvožilje

Hepan

Naziv lijeka: Hepan Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi sa zaštitnim djelovanjem na krvožilje

Heparin

Naziv lijeka: Heparin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi sa zaštitnim djelovanjem na krvožilje