Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje

Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje dijele se na sljedeće podgrupe:

ACE inhibitori
Antagonisti angiotenzina II
Antiaritmici
Blokatori betaadrenergičkih receptora
Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)
Diuretici
Inhibitori kalcija
Kardiotonici
Lijekovi koji djeluju na stimulaciju rada srca
Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi
Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak
Lijekovi sa zaštitnim djelovanjem na krvožilje
Ostali lijekovi s djelovanjem na srce
Vazodilatatori – lijekovi za liječenje angine pektoris