Kloramfenikoli

U  kloramfenikole spadaju:

Nema nijednog lijeka u ovoj podgrupi.