Lijekovi za liječenje infekcija mikobakterijama

U  lijekove za liječenje infekcija mikobakterijama spadaju: