Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija

U  lijekove za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija spadaju: