Sulfonamidi i trimetoprim

U  sulfonamidi i trimetoprim spadaju: