Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Nexium

Naziv lijeka: Nexium
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Nilar

Naziv lijeka: Nilar
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Ortanol

Naziv lijeka: Ortanol
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Pantoprazol

Naziv lijeka: Pantoprazol
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Esomeprazol

Naziv lijeka: Esomeprazol
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Controloc

Naziv lijeka: Controloc
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Apazol

Naziv lijeka: Apazol
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Ares

Naziv lijeka: Ares
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Zipantola

Naziv lijeka: Zipantola
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Zoltex

Naziv lijeka: Zoltex
Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač
Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Scroll to Top