Oznaka: Kortikosteroidi za sustavnu primjenu

Medrol

Naziv lijeka: Medrol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za sustavnu primjenu

Decortin

Naziv lijeka: Decortin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za sustavnu primjenu

Solu

Naziv lijeka: Solu Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za sustavnu primjenu

Rectodelt

Naziv lijeka: Rectodelt Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za sustavnu primjenu

Medrol

Naziv lijeka: Medrol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za sustavnu primjenu

Decortin

Naziv lijeka: Decortin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za sustavnu primjenu

Cortef

Naziv lijeka: Cortef Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za sustavnu primjenu