Oznaka: liječnici Kaštela

Dr. Ilko Tranfić – ordinacija opće medicine

Dr. Ilko Tranfić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0166375 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 034503455 Status: koncesija Adresa: Kaštela, Kaštel Novi, Ulica Vladimira Stude 11 Broj i naziv pošte: 21217 Kaštel Štafilić

Dr. Mirjana Regović – ordinacija opće medicine

Dr. Mirjana Regović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0113182 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 214221423 Status: koncesija Adresa: Kaštela, Kaštel Stari, Cesta Dr.franje Tuđmana bb Broj i naziv pošte: 21217 Kaštel Štafilić

Dr. Ljubica Pavelin – ordinacija opće medicine

Dr. Ljubica Pavelin – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0061166 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 868586854 Status: koncesija Adresa: Kaštela, Kaštel Gomilica, Cesta Dr. Franje Tuđmana BB Broj i naziv pošte: 21214 Kaštel Kambelovac

Dr. Irena Olujić – ordinacija opće medicine

Dr. Irena Olujić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0143006 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 295829583 Status: koncesija Adresa: Kaštela, Kaštel Lukšić, Šetalište Miljenka I Dobrile 6a Broj i naziv pošte: 21214 Kaštel Kambelovac

Dr. Duška Mitar Radeljak – ordinacija opće medicine

Dr. Duška Mitar Radeljak – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0177032 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 900022965 Status: dom zdravlja Adresa: Kaštela, Kaštel Stari, Cesta Dr.franje Tuđmana bb Broj i naziv pošte: 21217 Kaštel Štafilić

Dr. Blanka Miletić – ordinacija opće medicine

Dr. Blanka Miletić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0113280 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 405540558 Status: koncesija Adresa: Kaštela, Kaštel Stari, Cesta Dr.franje Tuđmana BB Broj i naziv pošte: 21217 Kaštel Štafilić