Oznaka: Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Tricor

Naziv lijeka: Tricor Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Simvastatin

Naziv lijeka: Simvastatin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Omacor

Naziv lijeka: Omacor Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Lescol

Naziv lijeka: Lescol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Lipertance

Naziv lijeka: Lipertance Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Inegy

Naziv lijeka: Inegy Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Elmogan

Naziv lijeka: Elmogan Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Ezetrol

Naziv lijeka: Ezetrol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Crestor

Naziv lijeka: Crestor Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Caduet

Naziv lijeka: Caduet Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi