Oznaka: Lijekovi s djelovanjem na kožu

Virolex

Naziv lijeka: Virolex Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Rozamet

Naziv lijeka: Rozamet Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Sona

Naziv lijeka: Sona Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje akni

Nistatin

Naziv lijeka: Nistatin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s antimikotskim djelovanjem za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Metrosa

Naziv lijeka: Metrosa Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Monsalic

Naziv lijeka: Monsalic Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Kortikosteroidi za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Lamisil

Naziv lijeka: Lamisil Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s antimikotskim djelovanjem za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Fungilac

Naziv lijeka: Fungilac Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s antimikotskim djelovanjem za primjenu u liječenju kožnih bolesti