Oznaka: Makrolidi i linkozamidi

Makcin

Naziv lijeka: Makcin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Makrolidi i linkozamidi