Oznaka: Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris

Tinidil

Naziv lijeka: Tinidil Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris

Olicard

Naziv lijeka: Olicard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris

Nitrolingual

Naziv lijeka: Nitrolingual Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris

ISMN

Naziv lijeka: ISMN Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris

Isocard

Naziv lijeka: Isocard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris

Cardox

Naziv lijeka: Cardox Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris