Oznaka: Antagonisti angiotenzina II

Walzera

Naziv lijeka: Walzera Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Cozaar

Naziv lijeka: Cozaar Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Diovan

Naziv lijeka: Diovan Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Aprovel

Naziv lijeka: Aprovel Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Atacand

Naziv lijeka: Atacand Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Walzera

Naziv lijeka: Walzera Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Tolura

Naziv lijeka: Tolura Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Lotar

Naziv lijeka: Lotar Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II