Dalneva

Naziv lijeka: Dalneva

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje

Podgrupa: ACE-inhibitori-kombinacije

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
perindopril + amlodipin 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Dalneva tbl. 30x(4 mg +5 mg) 20,21 21,22
perindopril + amlodipin 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Dalneva tbl. 30x(4 mg +10 mg) 20,21 21,22
perindopril + amlodipin 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Dalneva tbl. 30x(8 mg +5 mg) 35,32 37,09
perindopril + amlodipin 0,00 O KRKA-FARMA d.o.o. Dalneva tbl. 30x(8 mg +10 mg) 35,32 37,09
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija