Desderman

Naziv lijeka: Desderman

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na kožu


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Antiseptici i sredstva za dezinfekciju

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
etanol + bifenilol 0,00 L Schulke Desderman N boca 1×1000 ml (96%+0,1%) 43,90 46,10
etanol + bifenilol 0,00 L Schulke Desderman N kanister 1×5000 ml (96%+0,1%) 152,95 160,60
etanol + bifenilol 0,00 L Schulke Desderman pure boca 1×500 ml 21,74 22,83
etanol + bifenilol 0,00 L Schulke Desderman pure boca 1×1000 ml 39,51 41,49
etanol + bifenilol 0,00 L Schulke Desderman pure kanister 1×5000 ml 137,66 144,54
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju